Zadzwoń 32 417 01 53
Change language EN

Odpowiednie warunki


Wpływ wilgotności

Drewno jest materiałem higroskopijnym, pochłania parę wodną z otoczenia przez co rozszerza się wraz ze wzrostem wilgotności powietrza i kurczy przy jej obniżeniu. Wpływ na taką reakcję ma temperatura panująca w pomieszczeniu. Zmienne warunki wilgotności powietrza powodują zmiany wymiarów i kształtu desek co w efekcie może spowodować powstawanie szczelin i pęknięć, kiedy wilgotność powietrza jest zbyt wysoka lub zbyt niska przez zbyt długi okres czasu. Zależność tę przedstawia tabela poniżej:


 

Temperatura w °C

10 °C

15°C

20°C

25°C

30°C

Wilgotność względna otoczenia

Wilgotność drewna

20 %

4,7 %

4,7 %

4,6 %

4,4 %

4,3 %

30 %

6,3 %

6,2 %

6,1 %

6,0 %

5,9 %

40 %

7,9 %

7,8 %

7,7 %

7,6 %

7,5 %

50 %

9,4 %

9,3 %

9,2 %

9,0 %

9,0 %

60 %

11,1 %

11,0 %

10,8 %

10,6 %

10,5 %

70 %

13,3 %

13,2 %

13,0 %

12,8 %

12,6 %

80 %

16,2 %

16,3 %

16,0 %

15,8 %

15,6 %

90 %

21,2 %

20,8 %

20,6 %

20,3 %

20,1 %


Tabela. Wilgotność drewna w zależności od warunków atmosferycznych.Aby zminimalizować efekt pracy, należy w pomieszczeniu utrzymywać klimat o wilgotności powietrza 45% - 60% i temperaturę 18°C – 22°C. Zawartość wody związanej w drewnie (tj. wody, której nie można usunąć przy dłuższym suszeniu) wynosi 4-6%. W okresie zimowym, kiedy wilgotność powietrza zarówno we wnętrzu, jak i na zewnątrz budynku znacznie spada zaleca się nawilżanie pomieszczenia najlepiej za pomocą nawilżaczy elektrycznych. W pomieszczeniach z klimatyzacją może wystąpić bardzo niska wilgotność. Podłogi Slovpol Wood są wysuszone do wilgotności 10% +/- 3%. Niższej wilgotności nie da się osiągnąć technologicznie, bowiem drewno wysuszone do wilgotności 6% przy obróbce ponownie osiąga wilgotność powietrza około 10%.

Wilgotność jest najistotniejszym czynnikiem powodującym kurczenie, pęcznienie i wypaczanie się drewna. Przy wzroście wilgotności drewno pęcznieje, kurczy się, kiedy wilgotność ulega obniżeniu. Zjawisko to jest znaczące w kierunkach prostopadłych do włókien drewna. Wzdłuż włókien drewna wartość tę można pominąć. Deska warstwowa ma podkład ze sklejek, które wzajemnie wobec siebie są prostopadłe, przez co w znacznie mniejszym stopniu podlega pęcznieniu i kurczeniu się niż w przypadku litych desek drewnianych. Niemniej jednak, duże zmiany w wilgotności drewna mogą prowadzić do pęknięć w drewnie i rozwarstwień (w przypadku desek warstwowych). Istotnym jest, aby podłoże pozostawało suche, a podczas czyszczenia podłogi używana była minimalna ilość wody (wskazane jest używanie wilgotnej ściereczki). Należy dbać o to, aby zawartość wilgotności w powietrzu (wilgotność względna) nie ulegała zbyt dużym wahaniom. Wilgotność względna musi mieścić się pomiędzy 40 a 60%.

 

 

 

 

 

Współpraca
Ręczne rzemiosło to pożądany na rynku produkt ekskluzywny, który skierowany jest do wymagających klientów. Wytwarzając nasze produkty skupiamy się przede wszystkim na ich jakości dlatego też naszym głównym źródłem pozyskiwania nowych klientów jest pozytywna rekomendacja. Poszukujemy do współracy architektów oraz biura projektowe, które cenią wysoką jakość produktów oraz poszukują nietypowych rozwiązań, które zadowolą ich klientów.
Siedziba firmy
Slovpol Wood Sp. z o. o.
Kolejowa 3 Lekartów,
47-480 Pietrowice Wielkie
POLAND
+48 32 417 01 53
© SLOVPOL WOOD Sp. z o.o.
Wykonanie sakowww.com