Informacje techniczne
Montaż podłogi


Montaż

Każda podłoga, odbierana w naszej firmie, jest specjalnie zabezpieczona przed niekorzystnym wpływem środowiska, jednakże w trakcie transportu, a w dalszej kolejności w czasie składowania należy chronić ją przed działaniem wilgoci, ekstremalnymi temperaturami i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Podłogę i wszystkie materiały instalacyjne należy składować w celu zaaklimatyzowania wewnątrz pomieszczenia, w którym zostaną osadzone (nie przy ścianie) na co najmniej 3-4 dni przed rozpoczęciem pac montażowych.

Przed przystąpieniem do montażu należy dokładnie sprawdzić dostarczony materiał, wszelkie uszkodzenia lub nieregularności należy zgłosić sprzedającemu. Ułożenie podłogi z materiału, w którym występują wady, spowoduje nie uznanie reklamacji.

Kolejnym etapem jest sprawdzenie podkładu, na którym podłoga zostanie zamontowana. Podkład musi być suchy, mocny, równy, gładki, bez rys i pęcherzy. Podkłady mineralne mogą mieć według pomiaru za pomocą przyrządu CM wilgotność resztkową max. 2%, jastrychy anhydrytowe max. 0,5%. Nierówności podkładu nie mogą być większe niż 2 milimetry na pierwszy metr i 1,5 milimetra na każdy następny metr bieżący. Podkład musi być zabezpieczony izolacją przeciw wilgoci, chroniącą przed wilgocią kapilarną. Przy układaniu należy zachować szczeliny dylatacyjne przy ścianach, drzwiach i przy złączeniu z płytkami, kamieniem itp.

Deski z litego drewna dębowego nie nadają się do stosowania przy ogrzewaniu podłogowym. W takim przypadku należy zastosować podłogę warstwową (przed montażem należy wykonać protokolarny odbiór ogrzewania podłogowego, maksymalna temperatura użytkowa: 28°C).

Do przygotowania podłoża zaleca się stosowanie odpowiednich środków podłogowych, najlepiej od jednego dostawcy, zawierających impregnację, służącą do przygotowania podłoża, klej BEZWODNY, odpowiednio dobrany dla danego rodzaju drewna i wielkości materiału. Przy  ogrzewaniu podłogowym wskazane jest używanie kleju przeznaczonego dla tego typu montażu. Zaleca się zasięgnięcie informacji od dostawcy systemu chemii podłogowej, czy nie istnieją przeciwwskazania do stosowania danych wyrobów dla wybranego przez nas rodzaju drewna. Istnieje także możliwość montowania desek poprzez ich przybicie na płytę OSB.

Podłoga Slovpol Wood jest produktem naturalnym przez co poszczególne deski mogą różnić się. W celu równomiernego rozmieszczenia odchyleń kolorystycznych i strukturalnych zalecamy przed ułożeniem wymieszanie kilku opakowań. Odpowiednie warunki do ułożenia podłogi są w temperaturze pokojowej około 18-22°C, przy wilgotności względnej powietrza 45-60%. Nasza podłoga składa się z desek o różnej długości w celu wzmocnienia naturalnego charakteru podłogi koniecznym jest, aby montażysta układał deski w harmoniczną całość na przemian z desek krótkich, średnich i długich, przy niewłaściwym rozdysponowaniu desek może dojść do sytuacji, w której  w jednej części pomieszczenia będą tylko długie a w innej tylko krótkie deski.

Po położeniu podłoga nadaje się natychmiast do chodzenia, musi być jednak pozostawiona na około 30 dni bez nadmiernego obciążania, aby twardy olej woskowy, którym powierzchnia podłogi jest zabezpieczona mógł całkowicie stwardnieć aż do głębokości, a podłoga uzyskała swoją odporność końcową na ścieranie, przeciw wilgoci i na chemikalia do użytku domowego (piwo, cola, kawa, wino itp.). Dopiero po 30 dniach od położenia można podłogę myć na mokro. Wcześniej podłogę należy czyścić na sucho mopem lub odkurzaczem.

Prawidłowa konserwacja i odpowiednie środki do pielęgnacji podłogi są ważne, ponieważ standardowe środki czyszczące mogą powodować odtłuszczenie podłogi, a tym samym jej trwałe naruszenie.

 

Zrealizowane z przez sakomedia
Slovpol Wood Sp. z o. o.
Kolejowa 3 Lekartów, 47-480 Pietrowice Wielkie