Informacje techniczne
Odpowiednie warunki


Wpływ wilgotności

Drewno jest materiałem higroskopijnym, pochłania parę wodną z otoczenia przez co rozszerza się wraz ze wzrostem wilgotności powietrza i kurczy przy jej obniżeniu. Wpływ na taką reakcję ma temperatura panująca w pomieszczeniu. Zmienne warunki wilgotności powietrza powodują zmiany wymiarów i kształtu desek co w efekcie może spowodować powstawanie szczelin i pęknięć, kiedy wilgotność powietrza jest zbyt wysoka lub zbyt niska przez zbyt długi okres czasu. Zależność tę przedstawia tabela poniżej:


 

Temperatura w °C

10 °C

15°C

20°C

25°C

30°C

Wilgotność względna otoczenia

Wilgotność drewna

20 %

4,7 %

4,7 %

4,6 %

4,4 %

4,3 %

30 %

6,3 %

6,2 %

6,1 %

6,0 %

5,9 %

40 %

7,9 %

7,8 %

7,7 %

7,6 %

7,5 %

50 %

9,4 %

9,3 %

9,2 %

9,0 %

9,0 %

60 %

11,1 %

11,0 %

10,8 %

10,6 %

10,5 %

70 %

13,3 %

13,2 %

13,0 %

12,8 %

12,6 %

80 %

16,2 %

16,3 %

16,0 %

15,8 %

15,6 %

90 %

21,2 %

20,8 %

20,6 %

20,3 %

20,1 %


Tabela. Wilgotność drewna w zależności od warunków atmosferycznych.Aby zminimalizować efekt pracy, należy w pomieszczeniu utrzymywać klimat o wilgotności powietrza 45% - 60% i temperaturę 18°C – 22°C. Zawartość wody związanej w drewnie (tj. wody, której nie można usunąć przy dłuższym suszeniu) wynosi 4-6%. W okresie zimowym, kiedy wilgotność powietrza zarówno we wnętrzu, jak i na zewnątrz budynku znacznie spada zaleca się nawilżanie pomieszczenia najlepiej za pomocą nawilżaczy elektrycznych. W pomieszczeniach z klimatyzacją może wystąpić bardzo niska wilgotność. Podłogi Slovpol Wood są wysuszone do wilgotności 10% +/- 3%. Niższej wilgotności nie da się osiągnąć technologicznie, bowiem drewno wysuszone do wilgotności 6% przy obróbce ponownie osiąga wilgotność powietrza około 10%.

Wilgotność jest najistotniejszym czynnikiem powodującym kurczenie, pęcznienie i wypaczanie się drewna. Przy wzroście wilgotności drewno pęcznieje, kurczy się, kiedy wilgotność ulega obniżeniu. Zjawisko to jest znaczące w kierunkach prostopadłych do włókien drewna. Wzdłuż włókien drewna wartość tę można pominąć. Deska warstwowa ma podkład ze sklejek, które wzajemnie wobec siebie są prostopadłe, przez co w znacznie mniejszym stopniu podlega pęcznieniu i kurczeniu się niż w przypadku litych desek drewnianych. Niemniej jednak, duże zmiany w wilgotności drewna mogą prowadzić do pęknięć w drewnie i rozwarstwień (w przypadku desek warstwowych). Istotnym jest, aby podłoże pozostawało suche, a podczas czyszczenia podłogi używana była minimalna ilość wody (wskazane jest używanie wilgotnej ściereczki). Należy dbać o to, aby zawartość wilgotności w powietrzu (wilgotność względna) nie ulegała zbyt dużym wahaniom. Wilgotność względna musi mieścić się pomiędzy 40 a 60%.

 

 

 

 

 

Zrealizowane z przez sakomedia
Slovpol Wood Sp. z o. o.
Kolejowa 3 Lekartów, 47-480 Pietrowice Wielkie